Nội thất Phát Phát xử lý khiếu nại: – Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty. – Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành. – Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời … Xem thêm

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Nội thất Phát Phát không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên … Xem thêm

1. Các trường hợp được đổi trả: – Sản phẩm mua rồi nhưng không ưng ý: Người mua có thể trả hàng khi không vừa ý trong vòng 1h kể từ khi nhận hàng, Misota sẽ đổi sản phẩm cho khách. Sản phẩm muốn đổi hoặc trả cần giữ sản phẩm nguyên đai nguyên kiện, chưa sử dụng. Không nhất … Xem thêm